Dbd.png

ข้อต่อ TC2-B

TC2-B เป็นข้อต่อรุ่นใหม่สำหรับท่อเครื่องจักรโรงงาน/ประกอบเข้ากับเครื่องจักรประเภทต่างๆ

TOYOCONNECTOR เป็นข้อต่อเฉพาะสำหรับท่ออ่อน TOYOX HOSE
(วัสดุ: ทองเหลือง/น็อตขันเกลียว/ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ: เกลียวตัวผู้)

ข้อต่อท่ออ่อนที่ให้คุณประโยชน์ด้านการปรับปรุงความสามารถในการผลิต ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน ด้วยการป้องกันการไหลที่ไม่เพียงพอ การรั่วซึม ปัญหาท่ออ่อนหลุดออกจากข้อต่อ และปรับปรุงขั้นตอนการติดตั้งข้อต่อเข้ากับท่ออ่อน

เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน โปรดเลือกท่ออ่อนที่เหมาะสมต่อการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานของคุณ

*รุ่นนี้เป็นรุ่นปรับปรุงใหม่จากรุ่น TC3B ซึ่งช่วยให้มีราคาที่ถูกลงจากตัวเดิม