Dbd.png

ชุดสายยางรดน้ำต้นไม้แอตแลนติส

ชุดสายยางรดน้ำต้นไม้แอตแลนติส เป็นสายยางม้วนเก็บอัตโนมัติด้วยการกด หรือเหยียบ สวยงาม สะดวก ปลอดภัย ไม่รกรุงรัง
ม้วนเก็บได้ไว ภายใน 2 วินาที

วิธีใช้
1. สามารถดึงสายยางออกจากโรลตามความยาวที่ต้องการ
2. เปิดหัวฉีดด้วยการดันตัวไล่ระดับขึ้น และปรับรูปแบบน้ำโดยการหมุนหัวฉีด เมื่อต้องการปิดน้ำให้ ให้ดันตัวไล่ระดับลง
3. เก็บสายยางโดนการกด หรือเหยียบสเตปที่ตัวโรล
4. แขวนสายยางที่จุดวางปืน ตรงเคสสายยาง

คำแนะนำ
1. เพื่อการยึดติดพื้นที่แน่นหนา ควรใช้ข้อต่อที่ฐานและยึดน๊อตปักที่พื้น
2. แนะนำใช้กับแรงดันน้ำที่ประมาณ 2.5 บาร์ขึ้นไป

ข้อควรระวัง
1. เพื่อยืดอายุการใช้งานสายยาง ควรเก็บสายยางในร่ม
2. ไม่ควรเหยียบสายยางบ่อยๆ เป็นเวลานานๆ
3. เพื่อความปลอดภัย เวลาเหยียบสเตปที่ตัวโรลเพื่อเก็บสาย ควรถือปืนหรือเก็บปืนที่แขวนปืนก่อน

รายละเอียดสินค้า
ชุดสายยางรดน้ำต้นไม้ พร้อมเคสสำหรับม้วนเก็บ เป็นโรลม้วนเก็บอัตโนมัติด้วยการกด หรือเหยียบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะดวก มาพร้อมชุดต่อก๊อกน้ำและปืนฉีด