Dbd.png

สายพ่นยา 5 ชั้น – TTT SPRAY HOSE 5 LAYERS

ง่ายต่อการจัดการ เพราะยืดหยุ่นและเบา สายยาง 5 ชั้น เสริมใยด้ายพิเศษ สามารถรับแรงดันระเบิดได้ 250 บาร์