Dbd.png

สายพ่นสี – PAINT

PAINT Hose เป็นสายยางที่โปร่งใส น้ำหนักเบา ประกอบด้วยผิวภายในที่เคลือบด้วยไนลอนเรซิน และผิวภายนอกที่เคลือบด้วยยูริเทนเรซินที่ออกแบบมาสำหรับงานลำเลียงสารละลายและสีโดยเฉพาะ
เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานสายการผลิตสี งานสีในไซต์งานก่อสร้าง และลำเลียงสารละลาย

ประเภทการใช้งาน สายยางลำเลียงสีและสารละลายในงานก่อสร้างและโรงงาน
ของเหลว สารละลายและสี
ฟังก์ชัน
  • ความยืดหยุ่น 
  • ความโปร่งใส 
  • งานแรงดัน 
  • ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท 
ข้อบังคับ ถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข
คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ วัสดุหลัก: ไนลอน
ID: 7.5mm/9.5mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -5℃ ~50℃

เอกสารเพิ่มเติม

Fluids tube

,

Usage tube

Feature tube

, ,

Material tube

Tempmax tube

Tempmin tube