Dbd.png

สายลมสำหรับพ่นสีกันไฟฟ้าสถิต – TOYOAIR-E

สายใยด้ายทนแรงดัน ใช้ในงานจ่ายแรงดันลม ผลิตจากโพลียูริเทนเรซินแบบพิเศษและด้ายนำไฟฟ้า

การกราวด์สายต่อกราวด์จะกระจายไฟฟ้าสถิต ช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดจากการคายประจุและเสริมความปลอดภัย

ประเภทการใช้งาน สายใยด้ายพ่นสีแบบแมนนวลสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์
ของเหลว ลม
ฟังก์ชัน
  • งานแรงดัน 
  • ทนความเย็น 
  • ป้องกันไฟฟ้าสถิต 
ข้อบังคับ ถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข
คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ วัสดุหลัก: โพลียูริเทนเรซิน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์
ID: 6 mm ~ 8 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -20℃ ~60℃

เอกสารเพิ่มเติม

Fluids tube

Usage tube

Feature tube

, ,

Material tube

Tempmax tube

Tempmin tube