Dbd.png

สายอาหารทนเคมี – ECORON (สายใหม่)

ECORON Hose เป็นสายใยด้ายทนแรงดัน ใช้ในงานจ่ายแรงดัน ผิวภายในผลิตจากโพลีโอเลฟินเรซิน

เนื่องจากผลิตจากเรซินชนิดที่ไม่ใช่ PVC จึงได้รับผลกระทบจากการชะละลายบนของไหลน้อยกว่า และยังใช้ในการทำงานเกี่ยวกับอาหาร เครื่องสำอาง และยา

นอกจากสายใยด้ายแล้ว ยังมีข้อต่อเฉพาะต่างๆ สำหรับเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานอีกเช่นกัน

ข้อควรระวัง

สายใยด้ายสำหรับใช้ในร่ม

สายใยด้าย ECORON ได้เปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์ “เพิ่มแถบสีเหลืองและเขียว” ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561
ประสิทธิภาพการทำงานและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ประเภทการใช้งาน สายใยด้ายลำเลียงสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร สารเคมี ตัวทำละลาย น้ำมัน และอื่นๆ
ของเหลว เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม / อาหาร (รวมไขมัน) / สารเคมี / ลม / ผง / น้ำมันแร่ / น้ำมันสัตว์ / น้ำมันพืช / น้ำบริสุทธิ์
ฟังก์ชัน
  • การชะตํ่า
  • ความยืดหยุ่น
  • งานแรงดัน
  • ทนน้ำมันสัตว์และน้ำมันพืช
  • ทนน้ำมันแร่
  • ทนสารเคมี
  • มีกลิ่นน้อย
  • ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท
ข้อบังคับ กฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร MHLW ประเทศญี่ปุ่น ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ เลขที่ 196, 2020
ถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข
คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ วัสดุหลัก: โพลีโอเลฟินเรซิน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์
ID: 6 mm ~ 50 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -5℃ ~60℃
ใช้ในร่มเท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติม

Fluids tube

, , , , , , , , ,

Usage tube

Feature tube

, ,

Material tube

Tempmax tube

Tempmin tube