Dbd.png

สายอเนกประสงค์ทนน้ำมัน – SUPER TOYORON

SUPER TOYORON Hose เป็นสายใยด้ายทนแรงดัน ใช้ในงานจ่ายแรงดัน ผลิตจาก PVC อ่อน

สายยางอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานกับของไหลได้หลากหลายอย่างเสถียร เช่น น้ำ ลม น้ำมัน และสารเคมี
SUPER TOYORON Hose มีคุณสมบัติทนน้ำมันทั้งภายในและภายนอกสาย ทั้งยังทนน้ำมันและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสายใยด้าย TOYORON

นอกจากสายใยด้ายแล้ว ยังมีข้อต่อเฉพาะต่างๆ สำหรับเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานอีกเช่นกัน

ประเภทการใช้งาน สายใยด้ายสำหรับระบบสายยางเครื่องจักรในโรงงาน/ประกอบเข้ากับเครื่องจักรประเภทต่างๆ
ของเหลว สารเคมีลมผงน้ำมันแร่น้ำมันสัตว์และน้ำมันพืชน้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม)
ฟังก์ชัน
  • ความยืดหยุ่น 
  • ความโปร่งใส 
  • งานแรงดัน 
  • ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท 
ข้อบังคับ ถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข
คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์
ID: 6 mm ~ 75 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -5℃ ~60℃

เอกสารเพิ่มเติม

Fluids tube

, , ,

Usage tube

Feature tube

, ,

Material tube

Tempmax tube

Tempmin tube