Dbd.png

ข้อต่อ TLHA

ข้อต่อสำหรับท่อของเครื่องจักร เเละเครื่องมือต่างๆเช่นอาหาร เครื่องดื่ม หรือสารเคมี เป็นต้น (ข้อต่ออะแดปเตอร์ FERRULE สำหรับข้อต่อ KAMLOK)

TOYOCONNECTOR TLHA เป็นข้อต่ออะแดปเตอร์ FERRULE สำหรับข้อต่อ KAMLOK
*สามารถต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ KAMLOK ได้
*อุปกรณ์นี้ใช้ได้กับร่องข้อต่อเฟอร์รูลมาตรฐาน ISO2852
(วัสดุ: SUS/ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ: ข้อต่อเฟอร์รูล)

ข้อควรระวัง

*เมื่อเชื่อมต่อ FERRULE ให้ใช้ปะเก็นสำหรับข้อต่อเฟอร์รูล ISO
*ใช้ต่อกับข้อต่อ KAMLOK และ FERRULE ที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน (การกัดกร่อนทางไฟฟ้า)

ใช้ได้กับข้อต่อ KAMLOK

ฝั่งการเชื่อมต่อ วิธีการเชื่อมต่อ ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ
ฝั่งเครื่องจักร ข้อต่อเฟอร์รูล 1.5S,2S
รหัสสินค้า TLHA
ของเหลว ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร สารละลายและสี น้ำมัน
วัสดุหลัก สแตนเลส
รายละเอียดวัสดุ ข้อต่อ: SUS316L
ความสอดคล้อง ได้มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข
Fluids joint

, , , ,

Connect joint

,

Material joint

Install joint

Usewith joint

,

Furrule joint

,